De huidige activiteitencommissie voor schooljaar 2016/2017

 

De activiteitencommissie organiseert allerlei activiteiten binnen de school, zoals 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Oranjefeest, afscheid groep 8 en de laatste schooldag.

Voor meerdere activiteiten worden kosten gemaakt. Deze worden betaald uit een ouderbijdrage.
 

Kosten voor schoolreisjes en schoolkamp vallen hier niet onder.

Meer informatie vindt u onder het kopje ‘ouderbijdrage en schoolreis’ verderop in de kalender.
De commissie functioneert in nauwe samenwerking met de teamleden. Een tweetal teamleden is dan ook actief in de AC.

 

Indruk van een vergadering.

 

Free business joomla templates