• ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Het middel voor ICT is de computer. Via de computer wordt er informatie uitgewisseld (e-mail) en wordt er informatie opgezocht (internet,kennisnet). Computers worden steeds vaker in het onderwijs gebruikt. De kinderen leren hoe ze met de computer om moeten gaan, oefenen lesstof op de computer, leren hoe ze informatie van internet kunnen halen of hoe ze een e-mail kunnen schrijven en versturen.

   

  Begin dit schooljaar hebben we 12 ipads aangeschaft en zijn we voorzichtig begonnen met het introduceren van diverse apps en lesmethodes op de ipad. Het is de bedoeling om in de toekomst nog meer ipads aan te schaffen en de lessen hiermee uit te breiden in alle groepen van onze school.

   

  Meester Piet Perdok is onze ICT'er. Hij heeft de verantwoordelijkheid om de integratie van ICT in het onderwijs te stimuleren.Zijn taken omvatten o.a.: 
  - Ontwikkelen van het ICT-beleid en dit vertalen in een activiteitenplan op korte en lange termijn als onderdeel van de onderwijskundige schoolontwikkeling.
  - Didactische software verwerken in leerlijnen.
  - Adviseren over de kwaliteit en de bruikbaarheid van geschikt lesmateriaal / educatieve software en deze implementeren in de schoolorganisatie.
  - Vraagbaak voor collega’s voor didactische problemen.
  - Overdragen van didactische toepassingen aan teamleden.

Free business joomla templates