Woensdag
25 sep 2013

Jaarplan en jaarverslag

Schoolgids

Leerlingenaantal en gevolgen voor de school

Woensdag
13 nov 2013

Schoolplan

MR begroting

Woensdag
29 jan 2014

Info over het gebouw (aanvragen m.b.t. huisvesting)

Woensdag
12 mrt 2014

Evt. verkiezing MR voorbereiden

Financiële zaken van CBS Het Palet
Zorgplan

Woensdag
 7 mei 2014

Schoolplan

Evaluatie van het functioneren van de MR

(waaronder: informatie en communicatie MR)

Donderdag
19 juni 2014

Vakantierooster en formatieplan

Naast bovengenoemde punten zijn vaste agendapunten:

  • Schoolzaken
  • Bestuurszaken
  • GMR zaken
  • Communicatie

Actuele ontwikkelingen in het onderwijs, inspectiebezoek en andere, van tevoren ingebrachte, onderwerpen kunnen ruimte krijgen in de vergaderingen.

Free business joomla templates