• MR-vergadering 23 januari 2013


  1. Informatie van de school
   Buurtsupport levert een offerte voor het plaatsen van het hekwerk.
   Juf Janny gaat per 1 maart met keuzepensioen, juf Marijke komt haar tijdelijk vervangen.
   Het schoolnetwerk is overgegaan van Skool naar Winsys
  2. Het contract dat is gesloten met Allio (organisatie voor buitenschoolse opvang) is goedgekeurd.
  3. We zijn geïnformeerd over de besteding van de ouderbijdrage. De steunstichting controleert de uitgaven en brengt verslag uit aan de MR.
  4. De scholen van Viviani hebben de komende jaren te maken met een terugloop van het aantal leerlingen, de zgn. krimp. Viviani neemt maatregelen om zo goed mogelijk door die periode te komen.
  5. Het visitatierapport van de visitatiecommissie (interne commissie van Viviani die het functioneren van de school beoordeelt) wordt besproken: een rapport met goede resultaten waar we trots op kunnen zijn. 


  MR-vergadering 31 oktober 2012

  • Bewakingscamera
   De directeur informeert ons over de 2 bewakingscamera’s die zijn geplaatst.
  • Allio 
   We krijgen informatie over het contract dat is gesloten met Allio (organisatie voor buitenschoolse opvang). Een volgende vergadering komen we hierop terug om al dan niet instemming te verlenen.
  • Jaarverslag 
   Het jaarverslag wordt aangepast en op de site gezet.
  • Pay-roll
   Viviani schakelt tijdelijk personeel in d.m.v. een pay-roll-constructie om te voorkomen dat er verplichtingen ontstaan die de vereniging in financiële  problemen kan brengen.
  • Krimp
   De scholen van Viviani hebben de komende jaren te maken met een terugloop van het aantal leerlingen, de zgn. krimp. De vakbonden komen 13 november uitleggen wat de gevolgen zijn. Viviani heeft een adviesbureau in de arm genomen om de gevolgen te overzien.
  • Bibliobus
   De bibliobusboeken die met het eigen pasje worden geleend kunnen gewoon mee naar huis. Voor biebboeken in de klas is een zgn. klassenabonnement afgesloten.

   

   

   

   

Free business joomla templates