Onderwijsondersteunend personeel

• Boukelien Kersten is als leraarondersteuner verbonden aan onze school. Zij begeleidt leerlingen met een specifi eke onderwijsbehoefte.

• Joke Prinsen is als administratief medewerker, gedurende 4 uren per week, verbonden aan onze school.

• Ben Affani is op alle dagen als conciërge werkzaam op onze school.

• Egbert Meijer is op een tweetal dagen als vrijwilliger werkzaam op onze school.

• Diane Zandbergen (vrijwilliger) begeleidt op maandagmorgen de zogenaamde Levelwerkers (begaafdheidsgroep).

• Thijs Post (vrijwilliger)komt op nader af te spreken momenten voor de begeleiding van groepjes leerlingen.

• Alie Muller (vrijwilliger) komt op dinsdagmiddag boekjes lezen met kinderen van groep 1 en voor pre teaching in groep 8.

Free business joomla templates