De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet door de overheid gefi nancierde) activiteiten en vieringen op Het Palet te bekostigen. Juist deze activiteiten en vieringen zijn voor de kinderen en ons de zogenaamde ‘krenten in de pap’. Zonder uw ouderbijdrage kunnen we deze activiteiten en vieringen niet meer organiseren en dat willen we natuurlijk niet.
Voor het schooljaar 2016-2017 is de ouderbijdrage vastgesteld op:
• € 25 voor het oudste kind op de school.
• € 20 voor het tweede kind op school.
• € 15 voor elk volgend kind.
Voor een nieuwe leerling, die tussen 1 januari en 1 mei 2017 op school komt, vragen we een ouderbijdrage ter hoogte van € 10.
 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de Steunstichting een brief met daarin het verzoek om de ouderbijdrage te voldoen vóór 1 november 2016. Eerder betalen mag natuurlijk ook, op onderstaande rekening:
 
IBAN rekeningnummer: NL10INGB0002117641 

T.n.v.: Activiteitencommissie Het palet 

O.v.v.: Naam gezin (of kind(eren) + groep(en) 
 
Voor de betaling van de schoolreis en/of de ouderbijdrage komt u misschien in aanmerking voor een van de regelingen, waarbij als motto geldt: ‘Alle kinderen mogen meedoen!’.
Stichting Leergeld Emmen e.o.: www.leergeld.nl.
Regeling Participatiewebshop Gemeente Emmen: www.participatiewebshop.emmen.nl.
 

Wat wordt uit de ouderbijdrage bekostigd? - Buitenschoolse activiteiten - Sinterklaasfeest: traktaties groep 1 t/m 8, cadeautjes groep 1 t/m 4 en overige kosten - Kerstfeest: attenties en traktaties - Kerstfeest: musical (kosten huur e.d.) - Paasfeest: paaslunch + attentie - Sportactiviteiten in diverse groepen - Oranjefeest i.v.m. Koningsdag - Schoolfeest groep 1 en 2 - Afscheid groep 8 - Eindfeest in laatste schoolweek - Lief en leed: attenties, o.a. bij ziekte, geboorten, etc. - Koffi e en thee op verschillende ouderavonden Schoolreis en schoolkamp De bestemmingen van de verschillende schoolreizen zijn nog niet bekend. Hieronder geven we het te verwachten bedrag aan: groep 3 en 4 27 juni 2017 € 25 groep 5 t/m 7 27 juni 2017 € 27,50 groep 8 (kamp) 21 t/m 23 sept. 2016 € 70,00 ** ** Mocht er geld over blijven, dan wordt dit gebruikt voor het organiseren van een activiteit aan het eind van het schooljaar 

 

Free business joomla templates