OVERBLIJVEN OP SCHOOL
Aangezien Het Palet in 2016-2017 reguliere schooltijden kent, wordt de mogelijkheid tot tussen schoolse opvang (overblijven op school) geboden. In het schooljaar 2016-2017 zijn de kosten voor een overblijfbeurt opnieuw vastgesteld op € 1,50 per dag, per kind.

Tijdens het overblijven is er toezicht. De overblijfmedewerkers zijn, voor wat hun aansprakelijkheid en toezichthoudende taken, gelijkgesteld aan een leerkracht. Dus wat voor een leerkracht geldt, geldt ook voor een overblijfmedewerker. Hij of zij is daar ook op aanspreekbaar, al dan niet met tussenkomst van de directie. Ook als ouder kunt u door de overblijfmedewerker worden aangesproken m.b.t. het overblijven.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven op school.

• De kinderen van groep 0, 1 en 2 eten in een van de kleutergroepen. Na het eten kunnen ze in dat lokaal spelletjes doen of bij droog weer naar buiten.

• De groepen 3 t/m 5 eten gezamenlijk in één van deze groepen, waarna ze in dat lokaal verder kunnen spelen of naar buiten kunnen gaan bij droog weer.

• De leerlingen van groep 6, 7 en 8 eten bij elkaar in één van deze groepen, waarna ook zij in het eigen overblijfl okaal kunnen vertoeven of bij droog weer op het schoolplein.

Alle overblijfmedewerkers zijn lid van de ‘Werkgroep overblijven op school’. Daarnaast is er een medewerker voor de coördinatie (mw. Tijhuis). De werkgroep bestaat op dit moment uit 8-9 ouders. Per dag zijn er minimaal 4 medewerkers aanwezig voor de begeleiding.

stempel/knipkaarten

Er wordt gewerkt met stempel/knipkaarten. Deze kunnen via school (per digitale transactie of contant) worden gekocht en/of via de participatiewebshop van de gemeente Emmen.

De volgende stempel/knipkaarten zijn verkrijgbaar:

6 stempels € 9

10 stempels € 15

20 stempels € 30

30 stempels € 45

50 stempels € 65

De stempelkaarten worden op school bewaard. De kaart blijft geldig zolang uw kind op school zit.
Niet-gebruikte kaarten worden aan het eind van groep 8 terugbetaald.
Het liefst zien we uw betaling tegemoet.

IBAN rekeningnummer: NL10INGB0002117641 

T.n.v. Activiteitencommissie Het palet 

O.v.v. Overblijven: naam gezin (of kind(eren) + groep(en) 

Als blijkt dat de stempelkaart bijna vol is, krijgt u daarvan bericht.
Nog beter is het zelf van te voren een nieuwe te kopen. In principe maakt elk kind gebruik van de eigen stempel/knipkaart.
Voor kinderen uit hetzelfde gezin kan uiteraard gebruik worden gemaakt van de
gezinsstempel/Knipkaart (€ 45 of € 65 kaart). U kunt ook meerdere kaarten kopen in één keer.

 

• De kinderen nemen hun eigen eten/drinken mee;

• Er wordt gewerkt in drie teams van overblijfmoeders, zoals beschreven;

• De overblijfmedewerkers rouleren regelmatig tussen de groepen;

• Voordat er wordt gegeten is er een kort moment van stilte;

• Tijdens het eten en drinken blijven de kinderen op hun plek zitten en wachten ze tot het laatste kind klaar is;

• De boterhammen die niet zijn opgegeten, gaan mee terug naar huis, zodat er zicht is op wat het kind gegeten heeft;

• Om 13.00 uur gaan de kleuters naar het eigen lokaal en de kinderen van groep 3 t/m 8,
als ze nog binnen zijn, naar buiten waar onder toezicht van de pleinwacht (leerkrachten) wordt gespeeld;

• Tijdens de periode van overblijven gelden de school brede gedragsverwachtingen vanuit onze waarden Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Mocht er sprake zijn van ongewenst gedrag, waardoor aanwezigheid van een kind tijdens het overblijven als zeer storend wordt ervaren, dan schakelen de overblijfmedewerkers de betreffende leerkracht of directeur in en wordt z.s.m. contact opgenomen met de ouder(s);

• In overleg met de directeur kunnen maatregelen worden getroffen, zoals het apart eten in een klaslokaal;

• Mocht ongewenst gedrag, na diverse waarschuwingen, blijven voortbestaan, dan kan de directie van de school overgaan tot (al dan niet voorlopige) schorsing (niet meer welkom bij het overblijven). Ouders worden daarvan uiteraard op de hoogte gesteld;

• In een goede overblijfregeling is er sprake van samenwerking tussen overblijfmedewerkers, kinderen, ouders en evt. leerkrachten. Ook hier geldt: Samen Zijn en Maken we de School!

• Op vrijdag zullen groepen gecombineerd worden als er zich weinig kinderen hebben aangemeld.

 

 

Free business joomla templates